fbpx

Seated Tai Chi Shibashi

Home » Tai Chi » Seated Tai Chi Shibashi

Seated Tai Chi Shibashi Full 18 Movements

Try this seated Tai Chi Shibashi class